Til institutioner

I en travl hverdag kan det være svært at finde tid til forberedelse og planlægning, og derfor er “Hej skal vi cykle?” udviklet, så materialet er nemt at gå til og let at komme i gang med. Vi gjort så meget af arbejdet vi kunne for jer, så I kan koncentrere jer om at komme ud på cyklerne og få leget en masse!

Med "Hej skal vi cykle?" har vi sørget for:

 • Materialer til cykellegene — supplér evt. blot med spand og snor.
 • Stort udvalg af lege, øvelser og opvarmning med tilhørende beskrivelser og billeder samt med henvisninger til særlige grundmotoriske fokusområder.
 • Forslag til ugeskema med lege og øvelser udvalgt til hver dag.
 • Diplomer til børnene.
 • Forældrefoldere med information om kampagnen og gode råd til at styrke børnenes motorik.
 • Beskrivelser af, hvordan “Hej skal vi cykle?” på forskellig vis styrker arbejdet med de forskellige pædagogiske læreplanstemaer.
 • Plakater til ophæng i institutionen.
 • Pædagogisk vejledning, hvor der kan læses mere om tilrettelæggelse, indhold og pædagogiske overvejelser.

Hvad skal I sørge for?

 • Cykler – vi anbefaler løbecykler, men brug dem I har, og som I synes passer til børnene.
 • Cykelhjelme
 • spand og snor.
 • Tid til at cykle! Gerne en uge og gerne uge 36, så I kan deltage i “Hej skal vi cykle?”-ugen!
 • Derudover anbefaler vi, at I læser lege og øvelser igennem, inden I starter. I kan evt. bruge vores forslag til ugeplan. Start indledningsvis med at tage en dialog med børnene om forløbet, og hvad der kommer til at ske, fx ud fra plakater og diplomer. Uddel forældrefolderne, så forældrene ved, hvad I laver I institutionen og også bliver klogere på, hvordan de selv kan støtte op om børnenes gode motoriske udvikling.
 • Læs også gerne vores overvejelser omkring “Hej skal vi cykle?” og de pædagogiske læreplanstemaer for at blive klogere på, hvordan vi har udviklet materialet til at understøtte børnenes udvikling alsidigt og indenfor flere områder.