Om kampagnen

Børneulykkesfonden ønsker med ”Hej skal vi cykle?” at inspirere til leg og bevægelse hos de ældste børnehavebørn og at gøre det nemt for landets daginstitutioner at skabe rammer for fysisk leg og motorisk udvikling.

Med cyklen som omdrejningspunkt består “Hej skal vi cykle?” af en række alsidige øvelser og lege, der sætter hele kroppen i bevægelse og styrker børnenes motoriske kompetencer. “Hej skal vi cykle?” er bygget op omkring en kampagnepakke, som giver institutionerne alt det, de skal bruge for at institutionernes cykler kan danne grundlag for en masse sjov og bevægelse. 

For Børneulykkesfonden er det vigtigt, at børn bevæger sig og bliver gode til at bruge deres krop. At de leger, løber, balancerer, klatrer, cykler… Kort sagt, at de får brugt kroppen i alle mulige lege og positioner. Når børn er aktive på mange og alsidige måder, træner de nemlig deres grundmotorik og deres kropsbevidst, og i det lange løb ruster det børnene til bedre at undgå bevægelsesrelaterede ulykker. Kroppe, der kan en masse, har nemlig også større kontrol.

Derudover er leg og bevægelse helt essentielt for vores fysiske og mentale sundhed. Bedre sundhed og trivsel for alle børn er noget Børneulykkesfonden støtter 100 % op om, og derfor har vi udviklet “Hej skal vi cykle?” med støtte fra Undervisningsministeriet.

Danske børn døjer med motorikken

Ifølge undersøgelser har en stor andel af danske børn mærkbare motoriske vanskeligheder, når de starter i indskolingen. Tal fra Statens Institut for Folkesundheds database Børns Sundhed viser, at antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 % i 2010 til 31,4 % i 2014. Hele 9,8 % har deciderede motoriske vanskeligheder, hvor basale motoriske kompetencer såsom at mestre forskellige gangarter, balanceevne og hånd-øje koordination ikke er udviklet tilsvarende børnenes alder. Samtidig viser undersøgelser, at børn med motoriske vanskeligheder ofte er mindre fysisk aktive end deres jævnaldrende uden motoriske vanskeligheder. Derfor ønsker Børneulykkesfonden at gøre fysisk leg og bevægelse lettilgængeligt for børn, pædagoger og forældre over hele landet for derved at understøtte en udvikling, hvor glæden ved bevægelse smitter af i børnenes hverdag og generelt skaber gode bevægelses- og aktivitetsvaner.

Fysisk aktivitet giver større trivsel

Undersøgelser har dokumenteret, at der en sammenhæng mellem børns trivsel og graden af fysisk aktivitet, der udøves af barnet. Barnets motoriske formåen påvirker simpelthen udviklingen af andre færdigheder herunder de kognitive, følelsesmæssige og sociale færdigheder. Aktive børn har et godt socialt netværk, føler sig mindre trætte og ensomme, de er bedre til at koncentrere sig, og de har ofte mere selvtillid og lettere ved at få at venner end inaktive børn. Ligeledes er det dokumenteret at børn, der efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, forebygger livsstils- og folkesygdomme herunder overvægt.

I januar 2016 udgav Sundhedsstyrelsen en publikation vedrørende motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos 0-6-årige. Heri konkluderes det, at bevægelse styrker barnets motoriske udvikling, og at gode motoriske kompetencer har betydning for barnets selvfølelse og for barnets deltagelse i sociale sammenhænge. Børn bruger kroppen til at udforske omgivelserne med, til at skabe kontakt til andre og til at lære deres egen krop at kende.

Kort sagt er der rigtig mange gode grunde til at skabe rum for masser af bevægelse og fysiske aktiviteter i børnenes hverdag!