Om Børneulykkesfonden

Børneulykkesfonden er en non-profit organisation, der har til formål at sikre børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker gennem forebyggelse. Børneulykkesfondens ambition er at skabe en mere sikker fremtid for danske børn med udgangspunkt i leg, der kan forbedre børns motorik og dermed også mindske antallet af alvorlige ulykker.